Wpisuj się na polowanie

telefonicznie, smsowo lub internetowo!

Elektroniczna książka ewidencji myśliwych na polowaniu

Telefon Internet SMS
elektroniczna ksiazka polowan
 • Wpisuj się nawet bez dostępu do internetu
 • Nie trać czasu i pieniędzy na dojazd do książki
 • Przeglądaj książkę w dowolnym momencie
 • Jako łowczy otrzymuj SMS o każdej pozyskanej zwierzynie
 • Nie ograniczaj myśliwych bez komputera

"Świetne ułatwienie dla członków naszego koła. Z wpisami telefonicznymi i SMS radzą sobie nawet nasi najstarsi koledzy."

Aleksander Pańczak
prezes Koła Łowieckiego "Dzik"

"Członkowie naszego koła oszczędzają dużo czasu i pieniędzy dzięki wpisom elektronicznym."

Andrzej Salach
łowczy Koła Łowieckiego "Słonka"

Przetestuj za darmo jak to działa

Elektroniczna książka ewidencji myśliwych na polowaniu

Telefon
Zadzwoń pod 17 250 29 68*
Podczas połączenia z automatycznym serwisem telefonicznym możesz:
 • Nacisnąć 1, aby zapisać się na polowanie w naszym Kole Testowym. (Podczas podawania rewiru, w którym chcesz polować podaj dowolną liczbę od 10-20. Godzinę podaj w dwucyfrowym formacie 24h. Np: 23 czy 03),
 • Nacisnąć 2, aby zgłosić upolowaną zwierzynę w Kole Testowym,
 • Nacisnąć 4, aby sprawdzić zajęte rewiry na najbliższe 24h,
 • Nacisnąć 5, aby, sprawdzić kto ostatnio strzelił zwierzynę w Kole Testowym.
SMS
Wyślij SMS pod 503 340 503* o treści:
 • WPIS XX YY ZZ - gdzie: XX to cyfra Twojego testowego rewiru w którym chcesz polować, YY to godzina rozpoczęcia Twojego polowania, ZZ to godzina zakończenia Twojego polowania. Na przykład: WPIS 14 22 02 (polowanie na rewirze 14 od godziny 22 do 2 w nocy),
 • WPIS ZAJETE, aby sprawdzić zajęte rewiry,
 • WPIS STRZELONA, aby sprawdzić kto ostatnio upolował zwierzynę w Kole Testowym,
 • WPIS i po prostu gatunek zwierza, aby dodać strzał np. WPIS DZIK ODYNIEC lub WPIS LIS.
Internet
Zobacz testową
książkę online
Wysyłając sms lub dzwoniąc, Twój wpis jest widoczny od razu także w książce online.
*koszt połączenia oraz SMS zgodny z taryfą operatora

Prawda, że to proste i wygodne? Chcesz wprowadzić książkę elektroniczną w Twoim kole?
Wypełnij formularz! Zadzwonimy!

elektroniczne wpisy na polowania

Jak działa elektroniczna książka ewidencji myśliwych na polowaniu?

 • Koło udostępnia nam listę myśliwych, ich numery telefonów oraz emaile myśliwych chcących korzystać z książki online,
 • Numery odstrzałów są uaktualniane przez administratora książki online, dzięki temu są one dodawane do wpisu automatycznie,
 • Myśliwy dzwoniąc lub SMSując ze swojego numeru musi tylko podać kod rewiru, godzinę rozpoczęcia polowania oraz jego zakończenia
 • Wpis do książki dodany przez którykolwiek z kanałów (telefon, sms lub internet) jest automatycznie i od razu dostępny we wszystkich kanałach. To zapewnia całkowite bezpieczeństwo i wszechstronność dostępu do informacji dot. tego co dzieje się w łowisku.
legalna elektroniczna ksiazka polowan

Elektroniczna ewidencja polowań a prawo łowieckie

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz, §23. 4. mówi: "Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany poinformować pisemnie właściwego nadleśniczego o miejscu wyłożenia książki ewidencji oraz o danych personalnych (imię, nazwisko i adres) osób upoważnionych do dokonywania wpisów, a także okazywać mu ją lub upoważnionej przez niego osobie oraz innym upoważnionym do tego osobom na każde żądanie."

Jako dostawca książki elektronicznej zapewniamy wysyłkę wydruku książki zgodnej ze wzorem na adres, gdzie książka ewidencji jest wyłożona, raz w miesiącu. Ponadto, książkę można w każdym momencie wydrukować online. W razie nagłych przypadków jesteśmy w stanie informować o obecności myśliwych w łowisku, ponieważ oferujemy 24h serwis telefoniczny dla służb specjalnych.

program dla lowczego i skarbnika

Dlaczego elektroniczna książka polowań jest ułatwieniem dla Łowczego?

 • Łowczy jest informowany poprzez SMS o każdej pozyskanej zwierzynie w momencie dodawania skutecznego strzału przez myśliwego. Natychmiastowość przekazu informacji ułatwia prowadzenie gospodarki łowieckiej,
 • Łowczy ma kontrolę nad książką z dowolnego miejsca i o dowolnej porze poprzez telefon, komputer lub SMS,
 • Łowczy otrzymuje raz w miesiącu wydruk książki ewidencji polowań wzbogaconą o dane przydatne w prowadzeniu gospodarki łowieckiej.